Halatafl - et brettspillInnhold

Introduksjon
Spilleregler for Halatafl

Introduksjon

Introduksjon Det avbildete brettet (figur 1) ble oppdaget under arkeologiske utgravinger på Ballinderry i det irske fylket West Meath. Det antas at dette brettet ble brukt til å spille Halatafl-spillet, som er nevnt i enkelte norrøne sagaer. De to hodeformete håndtakene antyder at Halatafl var et spill for to spillere. De 7x7 hullene i brettet var åpenbart ment til å plassere spillebrikker i. Det gammelnorske ordet halatafl er satt sammen av hala som betyr hæl, og tafl som kommer fra det romerske ordet tabula og betyr tavle eller brett. Hælen det er snakk om i dette tilfellet er det lille sporet under hver spillebrikke som brukes til å sette brikkene fast i hullene på halatafl-spillet. Hjørnehullene og hullet i midten er markert med utskjæringer. Kan dette være begynnelsen av bingo?

Halatafl

Figur 1. Halatafl-brettet fra Ballinderry


En liknende avbildning kan sees på den svenske Ockelbo-runesteinen (figur 2). Steinen viser to menn som balanserer et spillebrett på knærne. Det avbildete spillebrettet har liknende markeringer i sentrum og i hjørnene som Ballinderry-brettet. Ut fra dette er det antatt at disse spesielle feltene skulle være tomme idet spillet begynte. I 1904 ble dessverre Ockelbo-steinen i Sverige ødelagt under en brann.

Ocklebo Runenstein

Figur 2. Detalj fra Ockelbo-runesteinen: To menn spiller Halatafl


Innhold


Spilleregler for Halatafl

Spillebrettet for Halatafl, som vanligvis ble laget av tre, er utstyrt med 7x7 hull boret i sentrum av hvert spillefelt med plass til én spillebrikke. Hver av de to spillerne, svart og hvit, har 22 spillebrikker. Når spillet begynner er spillebrikkene plassert som vist i figur 3. De fire hjørnefeltene og feltet i sentrum er tomme.

Halatafl

Figur 3. Oppsett for Halatafl


Det er tillatt å flytte spillebrikkene på to forskjellige måter. Den ene måten er å flytte en brikke én posisjon forover-vannrett, loddrett eller forover-diagonalt, men aldri bakover-vannrett eller bakover-diagonalt. Den andre måten å flytte en brikke på er å fange en annen brikke ved å hoppe over den, når det nærmeste spillefeltet på den andre siden er ledig. På denne måten er det også mulig å fange flere brikker på samme tur. Det er tillatt å hoppe over spillebrikker i enhver retning, også bakover. Det er tillatt å hoppe over alle spillebrikker, både egne og motspillerens brikker. Alle motspillerens brikker som er hoppet over fjernes fra spillet, mens egne brikker som er hoppet over blir igjen på spillebrettet. Normalt åpner hvit spillet ved å flytte den første spillebrikken til det ledige feltet i midten av spillebrettet. Som en konsekvens fanger svart denne brikken ved å hoppe over den. Og så videre... Spillet fortsetter til en av spillerne har færre enn 5 spillebrikker igjen på brettet. En spillebrikke kan foreta en midlertidig stopp på et av hjørnefeltene mens den hopper og fanger motspillerbrikker. Det er imidlertid ikke tillatt å bli ståend, så på neste tur må den flyttes.


Innhold

Innholdsoversikt
Hjem